zabezpieczenia

Kontrole dostępu

Pod tajemnicza nazwą “Kontrole dostępu” kryje się instalacja urządzeń, których podstawową rolą jest zwiększenie bezpieczeństwa w obiekcie oraz monitorowanie stanu zagrożenia w obiekcie. Podstawowymi elementami zaliczanymi do systemów kontroli dostępu są:
- czytniki, które pozwalają na identyfikację osób;
- kontrolery, czyli urządzenia pełniące rolę pośrednika między czytnikiem, a oprogramowaniem; kontrolery wyposażone są w pamięć, która przechowuje wszystkie informacje z czytnika;
- oprogramowanie można najłatwiej zdefiniować jako bazę danych, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o osobach podlegających kontroli dostępu;
- plastikowe karty - na plastikowych kwartach zapisane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące jej użytkownika; to elementy pozwalające na automatyczną identyfikację danej osoby.

Systemy kontroli dostępu mogą być stosowane do ochrony zarówno całych budynków, jak również konkretnych pomieszczeń. Na zainstalowanie systemu kontroli dostępu najczęściej decydują się duże firmy, wynajmujące na swoje siedziby wielkie biurowce. Często kontrolą dostępu zabezpieczone są też newralgiczne miejsca biur, firm czy sklepów, takie jak serwerownie czy magazyny.

Pomimo tego, że instalacja systemu kontroli dostępu nie należy do najtańszych, jej montaż pozwala na:
- zwiększenie bezpieczeństwa budynku i osób w nim przebywających przez umożliwienie monitorowania przepływu ludzi w obiekcie,
- zmniejszenie ryzyka kradzieży mienia fizycznego oraz intelektualnego (np. poufnych informacji);
- ułatwia poruszanie się po obiekcie oraz obniża koszty działalności przedsiębiorstwa,
- pozwala zdobyć informację o osobach znajdujących się w obiekcie oraz zarchiwizować te dane,
- pozwala na natychmiastową identyfikację pracownika,
- umożliwia łatwą rozbudowę systemu kontroli o nowe urządzenia.