Systemy alarmowe

Systemy alarmowe to zespoły urządzeń, których zadaniem jest zabezpieczenie danego obiektu przed włamaniem.

Jak działa antywłamaniowy system alarmowy?

Wszystkie systemy alarmowe działają na podobnej zasadzie. Ich sercem jest centralka alarmowa, która jest główną, decyzyjną częścią wszystkim systemów alarmowych. Do programowania i sterowania centralką alarmową wykorzystuje się tzw. szyfrator (manipulator). Centrala jest zwykle zasilana stałym źródłem energii elektrycznej, a w przypadku chwilowej awarii i odcięcia dostępu od prądu uruchamia się zasilanie rezerwowe (akumulator). Do centrali podpięte są czujki, które mają za zadanie przesyłać do centrali sygnał alarmowy w razie wystąpienia czynników, które zaprogramowano jako niebezpieczne.

Nawet, jeśli działanie systemu alarmowego wydaje nam się skomplikowane, jego obsługa jest tak naprawdę bardzo prosta i intuicyjna. Nasza firma po zainstalowaniu urządzeń zabezpieczających prowadzi krótkie szkolenie, mające na celu zaznajomienie właściciela z działaniem urządzenia alarmującego.

Przewodowe i radiowe systemy alarmowe

Wśród systemów alarmowych wyróżnia się systemy przewodowe i radiowe (bezprzewodowe). W systemach przewodowych czujki połączone są z centralą za pomocą przewodów (linii dozorowych), a w systemach radiowych każda z czujek ma własne bateryjne zasilanie i miniaturowy nadajnik radiowy o małej mocy. Komunikacja z centralą alarmową odbywa się na falach radiowych i te łącza radiowe są traktowane jako odpowiednik linii dozorowych w systemach przewodowych.

Instalacja i korzystanie z alarmowego systemu bezprzewodowego ma wiele zalet. Do najważniejszych należą:
- minimalizacja prac przygotowawczych obiektu, tj. brak konieczności wiercenia dziur w ścianach i prowadzenia przez nie plątaniny przewodów,
- łatwa korekcja ustawienia czujek,
- łatwe rozbudowanie systemu o nowe elementy (np. dodatkowe czujki),
- większa mobilność, tj. łatwość przenoszenia systemu z miejsca na miejsce.

Wydawałoby się, że radiowe systemy alarmowe to same zalety. Wybierając jednak system alarmowy dostosowany do naszych potrzeb warto pamiętać, że radiowe systemy alarmowe mają także swoje wady. Do największych wad należą ograniczona liczba czujek radiowych, które można podłączyć do systemu alarmowego, oraz wysoka cena instalacji i elementów radiowego systemu alarmowego.