zabezpieczenia

Systemy przeciwpożarowe

System alarmu pożarowego (tzw. SAP) to ważny element, który może uratować nasze życie, zdrowie i mienie. SAP to również niezbędny element w publicznych instytucjach, takich jak szkoły, biblioteki, kina, kościoły czy centra handlowe. Dbając o własne bezpieczeństwo, coraz więcej osób decyduje się zainstalować SAP również w miejscu swojego zamieszkania.

Na czym polega instalacja systemu alarmu pożarowego (SAP)?

Zakładanie przeciwpożarowych systemów alarmowych polega na montażu specjalnej instalacji, zwanej instalacją sygnalizacji pożarowej. Montaż takiej instalacji pomaga we wczesnym wykryciu pożaru, w tym określeniu jego dokładnej lokalizacji i sygnalizowaniu o nim już w fazie jego powstawania. Im wcześniej pożar zostanie wykryty, tym mniej szkód wyrządzi!

Do podstawowych urządzeń pozwalających na wczesne wykrycie pożaru zalicza się czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe. Do SAP należą również elementy sterujące i monitorujące działania czujek i innych urządzeń, wchodzących w skład alarmowego systemu pożarowego.

Jak działają systemy przeciwpożarowe?

AL-TECH Biała Podlaska proponuje Państwu instalację różnych systemów przeciwpożarowych, m. in. rozbudowanego systemu przeciwpożarowego  BOSCH FPA-5000 lub POLON-ALFA serii 4000 W jego skład wchodzą takie elementy, jak:
- adresowalne czujki pożarowe,
- konwencjonalne czujki pożarowe,
- ręczne ostrzegacze (przyciski) pożarowe,
- elementy kontrolne i sterujące (adaptery),
- adresowalne sygnalizatory akustyczne,
- terminal sygnalizacji równoległej,
- dwie uniwersalne centrale sterujące.

Działanie systemu alarmu pożarowego jest proste. Zainstalowane w liniach dozorowych elementy mają za zadanie "dostrzeżenie" pierwszych oznak pożaru, takich jak dym, ciepło (temperatura), płomienie czy zwiększone stężenie tlenku węgla. Za pomocą sygnału alarmowego wysłanego z czujki do centrali włącza się sygnalizator akustyczny, który informuje o niebezpieczeństwie. System pożarowy BOSCH czy POLON-ALFA  pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki!